Udenlandsk arbejdskraft

Generelt

Flere og flere virksomheder i Danmark ansætter udenlandsk arbejdskraft. Som arbejdsgiver er der en række områder, man bør være særlig opmærksom på.

Der er forskellige regler, alt afhængig af, hvorfra arbejdskraften kommer. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, kan der opdeles efter følgende nationaliteter.

Nordiske statsborgere
- Finland, Island, Norge og Sverige

EU og EØS-borgere
- Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Statsborgere fra 3. lande
- Alle andre lande

Registrering

Når du ansætter en udenlandsk medarbejder, skal du være sikker på, at du og din medarbejder overholder udlændingelovens krav til at arbejde i Danmark.

Borgere inden for de Nordiske, EU og EØS lande har ret til at opholde sig og arbejde i Danmark. Hvis medarbejderen ønsker at opholde sig og arbejde mere end 3 måneder i Danmark, skal medarbejderen registrere sig gennem Statsforvaltningen.

De udenlandske medarbejdere uden for de Nordiske, EU og EØS lande er selv ansvarlig for at have ophold- og arbejdstilladelse før ankomst til Danmark.

Dine medarbejdere skal selv sørge for at få lavet et dansk skattepersonnummer eller cpr-nummer og et skattekort. De udenlandske medarbejdere kan bede om et skattekort via icitizen.dk

Der kan på icitizen.dk og workindenmark.dk findes brugbare informationer for de udenlandske medarbejdere og ved at kontakte International Citizen Service.

Ansættelseskontrakt

De almindelige regler om ansættelseskontrakter er gældende for udenlandske medarbejdere. Alle lønmodtagere med en gennemsnitlig arbejdsuge over 8 timer, samt ansættelse over 1 måned skal have en ansættelseskontrakt. Læs mere om ansættelseskontrakter.

CPR-nummer

Alle udenlandske medarbejdere skal have et dansk CPR-nummer for at arbejde i Danmark. CPR-nummeret skal bruges til udbetaling af løn. For udenlandske arbejdere kaldes CPR-nummeret også et kildeskattenummer.

CPR-nummeret kan udstedes, ved at medarbejderen kontakter bopælskommunes Borgerservice eller International Citizen Service som findes i Aalborg, Aarhus, København og Odense.

Lønforhold

Udenlandske medarbejdere har samme rettigheder som danske statsborgere, med hensyn til ferie, pension, tillæg mv.

Bankkonto

Alle udenlandske medarbejdere skal som hovedregel have en dansk bankkonto.

Det er ikke muligt at indsætte et udenlandsk bankkontonr. i DataLøn.

Skattekort

Arbejdsgiver skal benytte medarbejderens skattekort. Skattekortet bliver udarbejdet på baggrund af forskudsopgørelsen.

Har medarbejderen ikke noget skattekort, skal der tilbageholdes 8% AM-bidrag og 55% A-skat. Hvis arbejdsgiver ikke tilbageholder skat for medarbejderen, kan arbejdsgiver blive pålagt at betale medarbejderens skat.

Lønudbetaling

Udenlandske medarbejdere har krav på en lønseddel. Arbejdsgiver har pligt til at indberette lønoplysninger til eIndkomst, på det tildelte CPR-nummer. Arbejdsgiver skal tilbageholde AM-bidrag og A-skat.

Fagforening og A-kasse

Ligesom danske medarbejdere er det op til den enkelte udenlandske medarbejder, om man vil være medlem af en dansk fagforening og A-kasse. Udenlandske medarbejdere kan også være medlem af fagforening i deres oprindelige hjemland.

Bøder

Hvis en arbejdsgiver benytter udenlandsk arbejdskraft, der ikke har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, kan arbejdsgiveren straffesmed bøde eller fængsel. Bødenkan være op til 50.000 kr. pr. ansat pr. måned. Bøden kan dog være større, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Social sikring

Udenlandske medarbejdere skal som hovedregel sygesikres i Danmark og skal derfor have et sundhedskort og et CPR-nummer. Sundhedskortet kan bestilles hos den kommunale borgerservice.

RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere)

Hvis en udenlandsk virksomhed vil udføre arbejde i Danmark, skal den registreres i RUT. Dette gælder også for udenlandske selvstændige uden ansatte. Det er kun udenlandske virksomheder, der skal registreres i RUT, ikke den enkelte medarbejder.