Bruttoløn

Hvad er en bruttolønsaftale?

En bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager, om at arbejdsgiveren stiller et personalegode til rådighed, imod at lønmodtager accepterer en tilsvarende lønnedgang.

Bruttolønsordninger har tidligere været meget populære, men efter en række politiske indgreb kan fordelene være begrænset.

En bruttolønsaftale kaldes også en lønomlægning, fleksibel lønpakke, aftale om lønnedgang eller en flekslønsordning.

Betingelser

Der findes en række betingelser, der skal være opfyldt, før man kan indgå en bruttolønsordning.

 • Bruttolønsaftalen skal være inden for gældende regler og må ikke være i strid med eksisterende aftaler som f.eks. en overenskomst.
 • En bruttolønsaftale skal som hovedregel løbe over minimum 12 måneder eller hele den aftalte lønperiode. Efterfølgende skal lønmodtageren have mulighed for at udtræde af ordningen og komme tilbage til den oprindelige bruttoløn.
 • Det er arbejdsgiveren der skal stille personalegodet til rådighed. Lønmodtager må ikke selv betale og få beløbet refunderet.
 • Der skal udarbejdes en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Dette kan være i form af et tillæg til den oprindelige lønaftale.
 • Lønmodtageren skal have en reel fremadrettet lønnedgang. Dvs. lønmodtager ikke opnår en lønstigning, men i stedet et personalegode.
 • Arbejdsgiver skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det vil sige, at medarbejderens lønnedgang skal være et fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af godet. F.eks. hvis prisen på et buskort stiger, så er det arbejdsgiveren der hæfter for merudgiften.
 • En bruttolønsordning skal være en frivillig aftale. Lønmodtager kan ikke tvinges til en bruttolønsaftale.

Fordele

Fordelen ved en bruttolønsaftale er, at arbejdsgiver kan stille et personalegode til rådighed for medarbejderen, hvor besparelsen er medarbejderens skatteprocent. Arbejdsgiverens samlede udgift er stort set uændret, da virksomheden kan fratrække personalegodet som en driftsomkostning.

Det er som hovedregel kun en fordel at indgå en bruttolønsaftale med goder der er af arbejdsrelateret. Goder med privat karakter, er i mange tilfælde skattepligtige og skatten af sådanne goder, vil svare til skatten af kontantlønnen.

Eksempel

Bruttolønsaftaler kan f.eks. omfatte:

 • Telefon
 • Internet
 • Sundhedsforsikring
 • Befordring mellem arbejde og hjem (periodekort til tog og bus eller pendlerkort.)
 • Massage
 • Brobizz
 • Avis, der i overvejende grad bruges til hensyn af arbejdet
 • P-plads ved arbejdspladsen

Følgende goder er ikke omfattet af regler om bruttolønsordning:

- Skattefri kørselsgodtgørelse
- Skattefri logi- og kostgodtgørelse