Lønmodtager

Et skattekort kan være et hovedkort, bikort eller frikort. Skattekortet viser trækprocent og skattefradrag pr. dag, uge, 14 dage og måned.

Skattekortet er en del af forskudsopgørelsen. Alle personer i Danmark har et personfradrag om året, dvs. alle må tjene et grundbeløb uden at skulle betale skat.

Det er op til den enkelte lønmodtager at meddele arbejdsgiver, hvilket skattekort der skal bruges. Til hovedbeskæftigelsen skal hovedkortet benyttes, bikortet er bibeskæftigelse. Lønmodtager skal ikke fysisk aflevere skattekortet til arbejdsgiver, blot give besked om hvilket der skal bruges.

Arbejdsgiver

Alle arbejdsgivere i Danmark skal bruge skattekortet til afregning af løn til deres ansatte. Arbejdsgiver kan hente skattekortet via SKAT og indberette lønoplysninger til e-indkomst. Skattekortet sendes til arbejdsgiver elektronisk, dog er der stadig mulighed for udsendelse på papir. Skattekortet kan også hentes via et lønservicebureau.

Hovedkort

Hovedkortet viser hvad fradraget og trækprocenten er. Hovedkortet må kun bruges af en arbejdsgiver. Bruges hovedkortet af 2 arbejdsgivere, opnår lønmodtageren dobbelt fradrag, og vil får en restskat. Hovedkortet skal bruges til hovederhvervet, altså hvor der man arbejder mest.

Bikort

Hvis man har flere arbejdsgivere benyttes bikortet. På bikortet er oplyst en trækprocent uden et fradrag (dette fradrag bruges på hovedkortet). Bikortet må gerne bruges af flere arbejdsgivere. Det er lønmodtageren der skal oplyse arbejdsgiver, at bikortet skal bruges.

Frikort

Benytter man frikortet, forventer man ikke at tjene over 46.500 kr. hvis man er over 18 år, 36.100 for personer under 18 år. Benytter man frikortet, har man ingen trækprocent. Man betaler AM-bidrag af sin løn, selvom man har frikort. Ændrer man sin forskudsopgørelse til en indkomst på 46.500 kr. eller lavere vil SKAT automatisk generer et frikort

Fiktiv forskudsopgørelse 2020

Eksempel på skattekort

Forskudsopgørelsen ovenfor viser, at Peter har et skattekort med et fradrag på kr. 6.000 om måneden. Hvis Peter får løn hver 14. dag, har han et fradrag på kr. 3.000.

Får Peter et ekstra job i weekenden, skal han bruge bikortet. Dvs. han opnår ikke skattefradrag, men skal trækkes 37% i skat.

Øvrige oplysninger

Hvis lønmodtager ændrer sin forskudsopgørelse, får arbejdsgiver i de fleste tilfælde oplyst dette automatisk. Når en lønmodtager ændrer sin forskudsopgørelse, træder ændringen først i kraft den 1. i efterfølgende måned.

Har en arbejdsgiver brugt det forkerte skattekort, skal man selv henvende sig til arbejdsgiveren for at rette fejlen. Arbejdsgiver kan efterfølgende regulere skattefradraget for næste lønkørsel.

Udenlandske lønmodtagere

Udenlandske lønmodtagere skal selv erhverve sig et skattekort ved et skattecenter. Hvis en udenlandsk lønmodtager ikke har et skattekort, skal arbejdsgiver tilbageholde 8% AM-Bidrag og 55% A-Skat.

Læs mere om udenlandsk arbejdskraft