Hvad er e-indkomst?

E-indkomst blev indført i 2007 og er et samlet register, hvor alle indkomstoplysninger indberettes til. Dette omfatter også SU, pension, dagpenge og kontanthjælp.

Alle arbejdsgivere i Danmark skal indberette lønnen for deres ansatte til e-indkomst. Dette giver det offentlige en bedre kontrol med udbetaling af sociale ydelser samt, at den enkelte lønmodtager har bedre mulighed for at kontrollere, at lønnen bliver angivet korrekt.

Lønmodtager

Med e-indkomst kan alle lønmodtagere kontrollere, at deres indkomst bliver indberettet korrekt. Oplysningerne skal stemme overens med de udleverede lønsedler. I e-indkomst kan man se de samlede oplysninger for et helt år, eller for en bestemt periode.

Er oplysningerne ikke korrekte eller mangler der indberetninger, skal man kontakte sin arbejdsgiver for at få det rettet. Hvis oplysningerne er forkerte, bliver årsopgørelsen også forkert.

For at se sine indkomstoplysninger som lønmodtager, skal man først logge ind på skattemappen. Dette gøres ved at gå ind på skat.dk, log på "tast selv privat". Der kan logges på med en tast selv kode eller Nem ID.

Vejledning for at afstemme lønoplysninger for lønmodtager findes under vejledninger. Udover at se, hvor meget din arbejdsgiver har indberettet i løn, kan du se hvilke arbejdsgivere der bruger dit skattekort.

Skattemappen giver også adgang til at ændre sin forskudsopgørelse, indberette selvangivelse eller se årsopgørelsen.