Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938 og har til formål at sikre en række rettigheder til en bestemt gruppe af lønmodtagere.Funktionærloven indeholder blandt andet regler om opsigelse, barsel, sygdom samt fratrædelsesgodtgørelse. Loven kan ikke fraviges, hverken af lønmodtager eller arbejdsgiver. Det betyder, at parterne ikke kan aftale sig uden om f.eks. retten til løn under sygdom. Hvis sådan en aftale alligevel bliver indgået, vil den være ugyldig, og arbejdsgiver risikerer at …

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu