Løn

Personalegoder, bil, telefon mm.

Har medarbejderen adgang til faste personalegoder som en del af sin lønpakke, skal arbejdsgiver tage stilling til, hvad der skal ske med disse under en opsigelses- eller fritstillingsperiode.

Som udgangspunkt skal personalegoder stadig stå til rådighed for medarbejderen i opsigelsesperioden. Personalegoder betragtes nemlig som løn og derfor har medarbejderen krav på goderne, selvom vedkommende er opsagt. Når opsigelsesperioden udløber, skal personalegoderne l…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu