Fritstilling

Hvad er en fritstilling?

Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder, er det op til arbejdsgiver at bestemme om medarbejderen skal fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden, eller vedkommende skal fritstilles eller suspenderes.

Hvis en arbejdsgiver fritstiller en medarbejder, betyder det, at medarbejderen ikke behøver at møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen skal have fuld løn, pension og feriepenge i perioden og skal stilles på samme måde, hvis medarbejderen arbejdede i virksomheden.

Medarbejderen skal ikke stå til rådighed i opsigelsesperioden. Medarbejderen må gerne tage andet arbejde i fritstillingsperioden, så længe det ikke er en konkurrerende virksomhed.

Hvis en medarbejder er omfattet af funktionærloven og får andet arbejde i fritstillingsperioden, kan der ikke modregnes i medarbejderens løn under de første 3 måneder af fritstillingsperioden. Dette betyder, at medarbejdere omfattet af funktionærloven, skal være fritstillet i mere end 3 måneder, før der må ske en modregning.

Er medarbejderens ansættelsesforhold omfattet af en overenskomst, kan der være regler om modregning og fritstilling i overenskomsten.

Medarbejdere, som ikke er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven, kan det aftales, at der er i fritstillingsperioden er modregningsadgang lige så snart medarbejderen har fået nyt arbejde.

Suspenderet

Hvis en arbejdsgiver suspendere en medarbejder, betyder det, at medarbejderen er fritaget for at møde på job, men at arbejdsgiveren har et reelt behov for, at medarbejderen står til rådighed. Hvis arbejdsgiveren ikke har et reelt behov, skal medarbejderen fritstilles. Medarbejderen skal have fuld løn, pension og feriepenge i hele perioden.

Har du brug for juridisk rådgivning om suspension eller fritstilling, er du velkommen til at kontakte vores jurister på tlf. 72 27 90 16.