Kørselsgodtgørelse

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse, Kørselsgodtgørelse, Kørepenge. Arbejdsgiver kan udbetale kørselsgodtgørelse, hvis medarbejderen kører i egen bil i arbejdstiden. Kørselsgodtgørelse er skattefrit, dvs. der skal ikke betales A-skat eller AM-bidrag af beløbet. Kørselsgodtgørelse kan udbetales ved kørsel fra arbejdspladsen ud til f.eks. kunder. Kørselsgodtgørelse kan ikke udbetales for kørsel fra bopæl til arbejdsplads.

Satserne for udbetaling af kørselsgodtgørelse - 2022:
Kørsel op til 20.000 kilometer om året kr. 3,51 pr. km.
Kørsel over 20.000 kilometer om året kr. 1,98 pr. km.
Kører man på cykel, knallert, eller scooter er satsen kr. 0,55 pr. km.

Kørselsgodtgørelse fremgår af lønsedlen, beløbet skal fremstå efter skat.

Kørselsgodtgørelse skal indberettes til SKAT, dette er arbejdsgivers pligt. Der må ikke udbetales kørselsgodtgørelse uden indberetning.

Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler skattefrit kørselsgodtgørelse, kan medarbejder i stedet tage kørselsfradrag, som der skal selvangives på skat.dk.

Kørebog

Derudover er der krav til registrering af kørsel. Er kørsel ikke registreret og angivet korrekt, kan SKAT angive beløbet som almindelig løn, og der vil ske beskatning af beløbet. Registrering af kørsel kan foregå ved hjælp af en kørebog eller køreseddel – eller via appen Bluegarden SmartLøn, hvor medarbejderne kan registrere tid, kørsel og udlæg på mobilen.

Der findes ingen krav til hvordan en kørebog skal se ud, blot at følgende skal være oplyst.
- Navn, adresse, cpr-nr. eller arbejds nr.
- Dato for kørsel
- Kørslens formål
- Kørslens mål og evt. delmål
- Antal kilometer
- Den anvendte sats
- En beregning

Arbejdsgiver kontrol

Det er arbejdsgivers pligt at kontrollere, om betingelser for at få udbetalt kørselsgodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiver skal føre kontrol med følgende:

- Dato for kørsel
- Kørslens formål
- Antal kørte kilometer
- Om beregningen er korrekt
- Om kørsel er sket i eget køretøj

Arbejdsgiver skal dokumentere at der har været kontrol, dette kan gøres ved at underskrive en køreseddel eller kørebog. Hvis I bruger appen Bluegarden SmartLøn, overholder I automatisk lovgivningens krav til bogføringen.

Man kan få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis medarbejder har brugt sin private bil i arbejdstiden. Godtgørelsen skal dække udgifterne til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikring mv. Man kan også få godtgørelse selvom man bruger sin ægtefælles bil.

Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler skattefrit kørselsgodtgørelse, kan medarbejder i stedet tage kørselsfradrag, som der skal selvangives på skat.dk.

60 dages regel

Bliver man ansat på en ny arbejdsplads, kan de første 60 arbejdsdage anses som erhvervsmæssig kørsel. Fra dag nr. 61 vil kørslen være privat da arbejdspladsen ikke længere vil være midlertidig. Der må ikke aftales en direkte lønnedgang, hvad der svarer til kørselsgodtgørelse indenfor 60 dages reglen. Læs mere på skat.dk.

Befordringsfradrag - Befordringsgodtgørelse

Forskellen mellem befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag er kørsel i arbejdstiden og kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. Befordringsgodtgørelse, kørselsgodtgørelse eller kørepenge er kørsel fra arbejdsplads til f.eks. kunder eller andet erhvervsmæssigt kørsel.

Befordringsfradrag er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads, den kørsel medarbejder har for at komme på arbejde. Befordringsfradrag giver fradrag på årsopgørelsen og udbetales ikke af arbejdsgiver.

Satserne for befordringsfradrag for 2022:
Kørsel mellem 0 - 24 kilometer pr. dag kr. 0.
Kørsel mellem 25 - 120 kilometer pr dag kr. 1,98 pr. km.
Kørsel over 120 kilometer pr dag kr. 0,99 pr. km.

En medarbejder skal have over 24 kilometer til og fra arbejde, for at kunne få befordringsfradrag.