eindkomst

Hvad er e-indkomst?

E-indkomst blev indført i 2007 og er et samlet register, hvor alle indkomstoplysninger indberettes til. Dette omfatter også SU, pension, dagpenge og kontanthjælp. Både lønmodtager og arbejdsgiver kan afstemme alle lønoplysninger til e-indkomst.

Alle arbejdsgivere i Danmark skal indberette lønnen for deres ansatte til e-indkomst. Dette giver det offentlige en bedre kontrol med udbetaling af sociale ydelser samt, at den enkelte lønmodtager har bedre mulighed for at kontrollere, at lønnen bliver angivet korrekt.

Lønmodtager

Med e-indkomst kan alle lønmodtagere kontrollere, at deres indkomst bliver indberettet korrekt. Oplysningerne skal stemme overens med de udleverede lønsedler. I e-indkomst kan man både se de samlede oplysninger for et helt år, eller specificeret ud på månedsbasis.

Er oplysningerne ikke korrekte eller mangler der indberetninger, skal man kontakte sin arbejdsgiver for at få det rettet. Er oplysningerne forkerte, bliver årsopgørelsen også forkert.

For at se sine indkomstoplysninger som lønmodtager, skal man først logge ind på sin skattemappe. Dette gøres ved at gå ind på skat.dk, log på "tast selv privat". Der kan logges på med en tast selv kode eller Nem ID.

I skattemappen, i den højre kolonne, skal man vælge "Søg i indkomstoplysninger". Udover at se, hvor meget din arbejdsgiver har indberettet i løn, kan du se hvilke arbejdsgivere der bruger dit skattekort.

Skattemappen giver også adgang til at ændre sin forskudsopgørelse, indberette selvangivelsen eller se årsopgørelsen.

Arbejdsgiver

Dataløn foretager indberetningerne til eIndkomst automatisk, men det er også muligt at foretage rettelser direkte i eIndkomst. Med eIndkomst kan arbejdsgiver løbende afstemme alle indberettede oplysninger, for hver enkelt medarbejder. Det anbefales, at man afstemmer sine bilag med eIndkomst hver måned.

Tilmelding e-indkomst

For at kunne indberette til e-indkomst skal arbejdsgiver være tilmeldt lønindberetning. Denne tilmelding foretages på virk.dk. Der findes pr. 1. januar 2019 kun én mulighed for tilmelding, nemlig månedlig angivelse.  

MÅNEDLIG ANGIVELSE:

Ved månedlig angivelse skal arbejdsgiver angive oplysninger til eIndkomst hver måned, også selvom der ikke skal udbetales løn. Er der ingen lønudbetaling skal der laves en nulindberetning, ellers koster det et gebyr på kr. 800. I DataLøn kan vi sørge for automatik nulindberetning, hvis der ikke er nogen lønudbetaling.

Afregning af A-skat og AM-bidrag

Som arbejdsgiver skal man i henhold til kildeskatteloven tilbageholde A-skat og AM-bidrag for sine ansatte. Det afhænger af den samlede lønsum, altså hvor stor de samlede lønudgifter er, hvornår skatten skal betales. Er den samlede A-skat og AM-bidrag over 1 million skal der afregnes den sidste bankdag i måneden. Er den samlede A-skat og AM-bidrag under en million, skal der afregnes d. 10 i efterfølgende måned, f.eks. lønangivelse for marts måned, skal A-skat og AM-bidrag afregnes d. 10. april.

Øvrige indberetninger

Udover løn, A-skat og AM-bidrag skal der også indberettes ATP, løntimer og feriepenge til e-indkomst. Indberetning af arbejdstimer/løntimer bruges af det offentlige og A-kasserne til at udregne dagpenge, efterløn mm.