eindkomst

Hvad er e-indkomst?

E-indkomst blev indført i 2007 og er et samlet register, hvor alle indkomstoplysninger indberettes til. Dette omfatter også SU, pension, dagpenge og kontanthjælp. Både lønmodtager og arbejdsgiver kan afstemme alle lønoplysninger til eIndkomst.

Alle arbejdsgivere i Danmark skal indberette lønnen for deres ansatte til eIndkomst. Dette giver det offentlige en bedre kontrol med udbetaling af sociale ydelser samt, at den enkelte lønmodtager har bedre mulighed for at kontrollere,…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu