Ansættelseskontrakt

Arbejdsgiver

Ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis, ansættelsesbrev. Alle arbejdsgivere skal udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til deres ansatte, det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er korrekt.

Ansættelseskontrakten skal være udarbejdet senest 1 måned efter første arbejdsdag og kontrakten skal være skriftlig.

Hvem skal have en ansættelseskontrakt?

Alle lønmodtager med en gennemsnitlig arbejdsuge over 8 timer samt ansættelse over 1 måned har krav på at få en ansættelseskontrakt af sin arbejdsgiver.

- Månedslønnede
- Timelønnede
- Vikarer
- Tidsbegrænset ansatte
- Ansatte med løntilskud
- Funktionærer

Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

Ansættelseskontrakten skal minimum indeholde 10 punkter samt eventuelle andre væsentlige forhold.

1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
2) Arbejdsstedets beliggenhed, eller om der er skiftende arbejdspladser - eller hvor arbejdet primær udføres.
3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel/stilling.
4) Starttidspunkt for ansættelse.
5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
6) Lønmodtagerens ferierettighed, og om der udbetales løn under ferie eller feriegodtgørelse.
7) Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
8) Oplysninger om løn, tillæg, andre løndele og udbetalingstidspunkt.
9) Den normale daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid.
10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.
11) Øvrige væsentlige forhold for ansættelsen.

Øvrige væsentlige forhold for ansættelsen

En ansættelseskontrakt kan indeholde flere punkter. Man kan i princippet aftale alt, så længe det ikke modstrider nogen gældende lovgivning. Dette kunne være:

- Regler for opsigelsesfrister indenfor prøvetiden
- Regler for overarbejde
- Konkurrence og kundeklausuler
- Regler om barnets første sygedag
- Indbetalinger til personaleforening

Udlevering af ansættelseskontrakten

Det er arbejdsgivers ansvar, at dokumentere medarbejderen har fået udleveret kontrakten. Derfor skal kontrakten udskrives i to eksemplarer og det er en god ide, at begge parter underskriver ansættelseskontrakten.

Hvis et ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, er det ikke noget krav, at udlevere en kopi af overenskomsten. Arbejdsgiver kunne henvise til et sted, hvor den kan læses.