Hvornår kan arbejdsgiver bortvise?

Arbejdsgiver kan i nogle tilfælde bortvise en medarbejder. En bortvisning betyder, at man opsiger vedkommende øjeblikkeligt og uden opsigelsesvarsel. Lønudbetaling og andre personalegoder stopper samme tid.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt før en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, som er.

- En medarbejder skal have væsentlig misligholdt sit arbejde.
- Arbejdsgiver har bevis byrden for, at medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold.

En væsentlig misligholdelse skal være en meget grov forseelse, f.eks. tyveri fra arbejdspladsen eller voldelig og truende adfærd. Derudover skal medarbejderen også selv være klar over, at handlingen var forkert. 

Det er arbejdsgivers ansvar at bevise, at medarbejderen har groft misligholdt sit arbejde. Hvis medarbejderen "bare" kommer for sent på arbejde eller har lavet gentagende mange fejl, kan dette ikke betegnes som væsentlig misligholdelse. Dette kan højest udløse en advarsel fra arbejdsgiveren. Gentagende advarsler om misligholdelser, kan også føre til en bortvisning.

Fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opdager, at medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, skal arbejdsgiveren straks foretage bortvisningen, eller i hvert fald suspendere medarbejderen

Du kan suspendere medarbejderen, hvis du er i tvivl om medarbejderen  groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. I tilfælde af tyveri, kan det være en god ide at suspendere medarbejderen, indtil at du har fået undersøgt er om medarbejderen har stjålet, fx ved at gennemse videoovervågning eller hører de andre medarbejdere (vidner). I suspensionsperioden har medarbejderen ret til sin løn. 

Skriftlig bortvisning

En bortvisning bør være skriftlig, da man skal kunne dokumentere at medarbejder har modtaget bortvisningen. Der findes ikke egentlige formkrav til en bortvisning, men den bør indeholde:

- Navn
- Dato for bortvisning
- Begrundelse for bortvisning
- Oplysning om evt. kunde- og/eller konkurrenceklausul
- Aflevering af arbejdsgivers ejendele, telefon, nøgler.

Medarbejderen har ret til feriepenge indtil bortvisningen og disse skal afregnes til en feriekonto. Ved en bortvisning, frafalder retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Om den konkrete situation er så alvorlig at man kan bortvise medarbejderen, kan være vanskeligt at vurdere. Du kan derfor altid ringe til DataLøns personalejuridiske rådgivning på 7227 9016.