Hvornår kan arbejdsgiver bortvise?

Arbejdsgiver kan i nogle tilfælde bortvise en medarbejder. En bortvisning betyder, at man opsiger vedkommende øjeblikkeligt og uden opsigelsesvarsel. Lønudbetaling og andre personalegoder stopper samme tid.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt før en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, som er.

- En medarbejder skal have væsentlig misligholdt sit arbejde.
- Arbejdsgiver har bevis byrden for, at medarbejderen væsentligt har misligholdt si…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu