Løntyper

Løntyper

Når man som arbejdsgiver skal udbetale løn, skal der enten følges en overenskomst eller hvad der er aftalt. Lønnen kan sammensættes på mange forskellige måder. En grundløn med tillæg, bonus, fast måned eller timeløn. Personalegoder kan også være en del af lønnen.

TIMELØN

Produktionsvirksomheder og håndværkere får oftest timeløn, dvs. man bliver aflønnet for det antal timer, man har haft i en bestemt periode. Timeløn betaltes typisk hver 14 dag, men kan også udbetales hver måned.

MÅNEDSLØN

Kan bruges til funktionærer. Månedsløn kan være fastsat ud fra en overenskomst, eller ved en forhandling. Månedsløn betales forud eller bagud en gang om måneden. Hvis man har en fast månedsløn, er man sikker på hvad lønnen bliver hver måned. Betaling for evt. overarbejde, skal fremgå af en ansættelseskontrakt eller overenskomst.

PROVISIONSLØN

Sælgere eller ansatte i forsikringsbranchen er typisk provisionslønnet, dvs. lønnen fastsættes ud fra hvor meget man sælger. 100% provisionslønnet er ikke meget brugt længere, da lønmodtager har en stor usikkerhed om sin indkomst. De fleste stillinger i dag, har en fast løn og resten provision, f.eks. en telefon- eller bilsælger.

AKKORDLØN

Akkordløn findes oftest i bygge- og anlægsbranchen samt på produktionsvirksomheder. Akkordløn betyder, man modtager en fast løn for et bestemt stykke arbejde. Dvs. desto mere man laver, jo højere er timelønnen. Akkordløn kombineres oftest med en fast timeløn.

JOBLØN

Jobløn betyder, at der er aftalt en fast løn for et bestemt stykke arbejde, men ikke et fast timetal. Man kan selv planlægge sin tid og opgaver, bare arbejdet bliver løst. Der er ikke noget der hedder overtidsbetaling eller afspadsering. Bruges meget til ledere eller mellemledere. Lønnen er som regel lidt højere end normallønnen.

BONUS

Der kan aftales en bonusordning mellem arbejdsgiver og lønmodtager. En bonusordning kan indeholde bestemte mål, f.eks. et bestemt omsætningsmål i kr. Hvis målet er nået, udbetales bonussen.

TILLÆG

Tillæg til normallønnen kan være meget forskellig. Der kan være faretillæg, smudstillæg, tillæg for overarbejde mv.