Tillæg til ansættelseskontrakt

Tillæg til ansættelseskontrakt

Sker der ændringer i ansættelsen skal der skrives et tillæg til ansættelseskontrakten. Det kan f.eks. være en aftalt lønstigning, hvis medarbejderen får en personalegode eller 1 ekstra uges ferie. Dette skal tilføjes i ansættelseskontrakten eller laves som et tillæg.

Hvis ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst, skal dette nævnes i ansættelseskontrakten. Ved ændringer i overenskomsten skal der ikke laves som et tillæg, da det er tilstrækkeligt med en henvisning til overenskomsten i ansættelseskontrakten.

Ændringer på en ansættelseskontrakt skal laves på skrift og senest en måned efter, de er trådt i kraft.

Ingen ansættelseskontrakt

Undlader arbejdergiveren, at udlevere en ansættelseskontrakt, skal medarbejderen anmode om kontrakten bliver udarbejdet og udleveret. Sker dette ikke, kan arbejdsgiver risikere, at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen.

Størrelsen på godtgørelse til medarbejderen, er fastlagt efter ansættelsesbevisloven. Godtgørelsen er skattefri for medarbejderen.

For mangelfuld ansættelseskontrakt, uden væsentligt betydning:
-Som udgangspunkt kr. 2.500, max. kr. 5.000

For mangelfuldt ansættelseskontrakt, med væsentligt betydning:
-Som udgangspunkt kr. 7.500, max. kr. 10.000
-I særlige grove tilfælde, kan godtgørelse udgøre op til 20 ugers løn.

Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder har bedt om en ansættelseskontrakt og ikke har fået en, vil medarbejderen få godtgørelse mellem kr. 10.000 og kr. 25.000 – men ofte kr. 25.000.

Undskyldelig mangel

Hvis manglen er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for medarbejderen, kan godtgørelsen maksimalt udgøre kr. 1.000

Ansættelseskontrakten må ikke indeholde

Ansættelseskontrakten må ikke indeholde emner, som modstrider gældende lovgivning.

Dette kunne f.eks. være om forbud mod at tale åbent om sin løn. Et sådan forbud er ulovligt.