Tillæg til ansættelseskontrakt

Tillæg til ansættelseskontrakt

Sker der væsentlige ændringer i medarbejderens ansættelsesforhold, skal der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten. Det kan f.eks. være en aftalt lønstigning, ændret arbejdstid eller mulighed for pension.

I tillægget bør det fremgå:

  • Hvilken kontrakt der foretages ændringer i
  • Beskrivelse af ændringen
  • Hvornår træder den i kraft?
  • Er ændringen betinget af noget?
  • Er det en gensidig aftale?
  • Hvilke vilkår i kontrakten bliver berørt
  • Er ændringen tidsbe…
Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu