Hvad betyder ATP?

Arbejdsmarkedet tillægspension blev oprettet i 1964, som et supplement til folkepensionen. Arbejdsgiver skal betale ATP for ansatte, når de er lønmodtagere og er fyldt 16 år, samt ved beskæftigelse på:

  • mindst 39 timer pr. måned for en månedslønnede eller
  • mindst 18 timer for 14. dagslønnede, eller
  • mindst 9 timer pr. uge for en ugelønnede eller
  • som løsarbejder, uanset antallet af timer

Både lønmodtager og arbejdsgiver skal betale til ATP. Lønmodtager skal betale en 1/3 og arbejdsgiver skal betale 2/3 af det samlede ATP-bidrag.

Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde lønmodtagerens egen andel til ATP, samt at foretage den samlede indbetaling. Afregning sker til ATP kvartalsvis.

ATP-bidrag er afhængig af antallet af arbejdstimer. For medarbejdere med mere end 117 timer pr. måned skal der månedsvis afregnes 284 kr. (2022 sats), hvor lønmodtagers andel er kr. 94,65 og arbejdsgiver er kr. 189,35. Medarbejdere, som arbejder mindre end 117 timer pr. måned udgør ATP satsen lavere.

Satser og betalingsfrister findes på virk.dk/atp. Lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag skal begge fremgår af en lønseddel.

Lønmodtageren får ATP udbetalt når denne går på pension.