Hvad betyder ATP?

Arbejdsmarkedet tillægspension blev oprettet i 1964, som et supplement til folkepensionen. Arbejdsgiver skal betale ATP for ansatte, når de er lønmodtagere og er fyldt 16 år, samt ved beskæftigelse på:

  • mindst 39 timer pr. måned for en månedslønnede eller
  • mindst 18 timer for 14. dagslønnede, eller
  • mindst 9 timer pr. uge for en ugelønnede eller
  • som løsarbejder, uanset antallet af timer

Både lønmodtager og arbejdsgiver skal betale til ATP. Lønmodtager skal betale en 1/3 …

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu