Opsigelse

Hvis arbejdsgiver opsiger en medarbejder, er der en række ting man skal være opmærksom på. En arbejdsgiver skal have en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder, som enten kan være i virksomhedens forhold eller i medarbejderens forhold.

Virksomhedens forhold kunne være:
- mangel på arbejdsopgaver
- dårlig økonomi
- omstruktureringer

Medarbejderens forhold kunne være:
- arbejdet ikke bliver udført tilfredsstillende
- manglende kompetencer
- der er givet en række advarsler forinden.

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af funktionærloven eller kollektiv overenskomst, er der ikke krav om, at opsigelsen skal være saglig eller rimelig.

En arbejdsgiver må f.eks. ikke opsige medarbejder på baggrund af køn, handicap, race, alder, religion eller graviditet.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side er normalt længere, end hvis medarbejderen selv sagde op. Har en arbejdsplads tiltrådt en overenskomst, er det de opsigelsesvarsler der skal overholdes. Arbejder man uden en overenskomst, er det de opsigelsesvarsler man har aftalt der er gældende. Dette vil fremgå af ansættelseskontrakten.

Opsigelse af en funktionær

En funktionær kan som udgangspunkt opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af måneden. Der kan dog være aftalt et længere opsigelsesvarsel. Arbejdsgiver kan opsige en funktionær med følgende opsigelsesvarsel jf. funktionærloven.

Indtil 5 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 1 måned
Indtil 2 år og 9 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 3 måneder
Indtil 5 år og 8 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 4 måneder
Indtil 8 år og 7 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet = 5 måneder
og herefter er opsigelsesvarslet = 6 måneder

Husk at ansættelsesperioden er indeholdt i opsigelsesperioden. Hvis en funktionær bliver opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har funktionæren 4 måneders opsigelse, fordi man også er ansat i opsigelsesperioden. Derfor kommer funktionæren over 3 års ansættelse.

4 vigtige punkter om funktionærer

 1. En funktionær kan kun opsiges i udgangen af en måned.
 2. En funktionær skal opsiges skriftlig.
 3. En funktionær har krav på en begrundelse af opsigelsen fra arbejdsgiver.
 4. En funktionær har efter 1 års ansættelse krav på en saglig begrundelse for opsigelsen.

3 vigtige punkter inden for LO og DA området:

 1. Der skal gives en korrekt opsigelsesvarsel
 2. Opsigelsen skal være skriftlig
 3. En medarbejder har krav på en begrundelse
 4. Efter 9 måneders ansættelse har medarbejderen krav på en rimelig begrundelse for opsigelsen

Vigtige punkter, når medarbejderen ikke er omfattet af funktionærloven eller overenskomst:

 1. Medarbejderen skal have et rimeligt opsigelsesvarsel
 2. Det anbefales, at opsigelsen er skriftlig, og at medarbejderen får en begrundelse for opsigelsen

En opsigelse behøver ikke være skriftlig, men dette kan klart anbefales. Derudover er det en god ide, at medarbejderen kvitterer for modtagelsen af opsigelsen, da arbejdsgiveren skal bevise, at medarbejderen har modtaget opsigelsesbrevet. Opsigelse af funktionæransatte skal dog ske skriftligt. Opsigelse fra medarbejderens side bør også ske skriftlig.

Skriftlig opsigelse

Følgende bør en opsigelse indeholde:

 • Navn på medarbejderen
 • Navn på arbejdsgiver
 • Opsigelsesvarsel og dato for sidste arbejdsdag
 • Om medarbejderen arbejder i opsigelsesperioden
 • Om der er ferie til afholdelse i opsigelsesperioden
 • Flextimer/overarbejdstimer og hvad der skal ske med disse
 • "Grunden til opsigelsen" Arbejdsgiver behøver ikke oplyse grunden til opsigelsen, dog skal det oplyses
 • Hvis medarbejderen spørger og hvis denne er funktionær.
 • Oplysning om evt. kunde- og/eller konkurrenceklausul
 • Aflevering af arbejdsgivers ejendele, telefon, nøgler mv.

Øvrig om opsigelse

Ved opsigelse af medarbejdere, skal arbejdsgiver i visse tilfælde udbetale G-dage (ledighedsdage).

Hvis arbejdsgiver opsiger en funktionær, som har været ansat i samme virksomhed i minimum 12 år, har funktionæren krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Hvis en medarbejder er omfattet af en overenskomst, kan der i overenskomsten være fastsat regler om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse.