Anbefaling

Hvornår laves en anbefaling?

Når en medarbejder er blevet afskediget eller har sagt op, kan arbejdsgiver skive en anbefaling. Det er ikke noget krav at arbejdsgiver skal skrive en anbefaling, men kan hjælpe medarbejderen fremadrettet.

At skrive en anbefaling til den fratrædende medarbejder, kan være en god måde at afslutte samarbejdet på. Det kan være, man optager samarbejdet igen på et senere tidspunkt.

En anbefaling bør indeholde:
- Arbejdsgiver navn og adresse
- Medarbejderens navn
- Hvilken periode medarbejderen har været ansat, fuldtid eller deltid
- Hvilken stilling og arbejdsopgaver medarbejderen har haft.
- Hvorfor medarbejderen er stoppet, selv sagt op, opsagt pga. besparelser, lukning af afdelinger, konkurs mv.
- Hvilke kvaliteter og færdigheder medarbejder har, arbejder selvstændig, sociale evner, uafhængig,
- Samlet konklusion, de bedste anbefalinger, vi kan klart anbefale, ønsker alt held og lykke fremover

Hvis medarbejderen selv har sagt op, kan dette også fremgå. Hvis en arbejdsgiver vælger at udarbejde en anbefaling, bør den være personlig og korrekt. Man kunne prøve at tænke på, hvilke oplysninger man ønsker selv at vide, hvis det var en selv der skulle læse en anbefaling.

Negative ting eller manglende færdigheder hos en medarbejder skrives normal ikke i en anbefaling.

Det kan være en dårlig ide, at give en fyret medarbejder en god og positiv anbefaling. Hvis man som arbejdsgiver har givet en god og positiv anbefaling til en afskediget medarbejder, selvom arbejdsgiver ikke var tilfreds med vedkommende. Rejser medarbejderen senere krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, kan det være svært at bevise at afskedigelsen var saglig korrekt.

Bekræftelse om ansættelse / Tjenesteattest

Hvis arbejdsgiver ikke ønsker at skrive en anbefaling, kan man i stedet udarbejde en "bekræftelse om ansættelsesforholdet" også kaldet en tjenesteattest. Dette er dog kun et krav ved funktionærer. En funktionær har altid ret til at få en bekræftelse af ansættelsesforholdet. Der kan i nogle overenskomster være lignende regler.

Der findes ingen lovmæssige krav om hvordan en tjenesteattest skal se ud eller hvad den skal indeholde. En bekræftelse af ansættelsesforholdet kan indeholde:

- Arbejdsgiver navn og adresse
- Medarbejderens navn
- Hvilken periode medarbejderen har været ansat
- Hvilke arbejdsopgaver medarbejderen har haft