Personalehåndbog

Hvad er en personalehåndbog?

En personalehåndbog har til formål at formidle virksomhedens normer og værdier ud til medarbejderne. Alle virksomheder er forskellige, man kan derfor ikke lave en generel vejledning til en personalehåndbog, men derimod komme med god inspiration.

Før man går i gang med at lave en personalehåndbog, er det en god ide at gøre sig nogle tanker om hvad der er vigtig at få med. Derudover kan det have en positiv effekt, hvis medarbejderne bliver involveret og er en del af udarbejdelsen.

Det er vigtig ikke at udforme personalehåndbogen i et negativ sprog, "man må ikke det…. må man ikke det". Dette vil ikke blive positiv modtaget af nogen medarbejder, men blot blive opfattet som "chefens lov". En håndbog skal gælde for hele virksomheden, ikke kun udvalgte medarbejder.

Hvad skal med?

Det er forskelligt fra branche til branche og virksomhed til virksomhed, hvor detaljeret en personalehåndbog skal være. Nogle foretrækker at få specificeret alle regler og værdier ud, mens andre vil se en personalehåndbog på 50 sider for uoverskuelig og ubrugelig.

Der er ingen lovmæssige krav til udformning af en personalehåndbog, dog skal man sikre, at man overholder gældende lovgivning f.eks. ferieloven. Hvis man skriver i en personalehåndbog, at medarbejderne kun har ret til 4 ugers ferie, selvom ferieloven siger 5 uger, er denne del i personalehåndbogen ugyldig.

Kendskab og vedligeholdelse

Man skal sikre, at alle medarbejdere har adgang og er bekendt med personalehåndbogen. Den behøver ikke blive udleveret i et fysisk eksemplar, men kan ligge på virksomhedens interne netværk.

Det er vigtig at vedligeholde en personalehåndbog, da virksomheden også ændrer sig. Lav en opdatering eller minimum gennemgå håndbogen en gang årligt.

Eksempel på en personalehåndbog

Nederst til venstre kan du se et eksempel på en personalehåndbog, evt. som inspiration til din egen arbejdsplads.

Personalehåndbogen kan også downloades gratis som skabelon