Barsel

Barsel

I henhold til barselslovens regler har både mænd og kvinder ret til orlov fra arbejdet, når de bliver forældre. Hver forælder har ret til i alt 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel eller ankomst. 11 af de 24 uger er øremærkede den enkelte forælder, hvilket betyder, at de ikke kan overføres til den anden forælder og derfor bortfalder, hvis de ikke afholdes.

Retten til barselsdagpenge forudsætter, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravene i barselsloven. Ret til…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu