A-skat

Den skat man som lønmodtager, skal betale af sin løn. A-skat kaldes også for kildeskat, fordi skatten skal opkræves ved kilden som er arbejdsgiver. Det er en arbejdsgivers pligt at tilbageholde A-skat og indbetale den til SKAT. A-skat skal fremgå af lønsedlen og beregnes af A-indkomst.

Af følgende skal der betales A-skat:
- Løn
- SU
- Honorarer
- Feriepenge
- Feriegodtgørelse
- Dagpenge
- Sygedagpenge

Det er afhængigt af skattekortet hvor meget der skal betales i A-skat. Det er lønmodtagers pligt, selv at oplyse hvilket skattekort der skal benyttes.

AM-bidrag

Alle lønmodtager skal betale Arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Det er en arbejdsgivers pligt at tilbageholde AM-bidrag og indbetale den til SKAT. AM-bidrag skal fremgå af en lønseddel og beregnes af AM-grundlag.

Arbejdsmarkedsbidrag bliver brugt til udbetaling af sygedagpenge og efteruddannelse af ledige.

Af følgende skal der betales AM-bidrag:
- Løn
- Honorarer
- Feriepenge
- Tantieme
- Provision
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Værdien af fri bil og telefon

Der skal ikke betales AM-bidrag af:
- Folkepension
- Førtidspension
- Tjenestemandspension
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Sygedagpenge
- Efterløn
- Kontanthjælp