A-skat

Den skat man som lønmodtager, skal betale af sin løn. A-skat kaldes også for kildeskat, fordi skatten skal opkræves ved kilden som er arbejdsgiver. Det er en arbejdsgivers pligt at tilbageholde A-skat og indbetale den til SKAT. A-skat skal fremgå af lønsedlen og beregnes af A-indkomst.

Af følgende skal der betales A-skat:
- Løn
- SU
- Honorarer
- Feriepenge
- Feriegodtgørelse
- Dagpenge
- Sygedagpenge

Det er afhængigt af skattekortet hvor meget der skal betales i A-skat. Det er lønmodtagers p…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu