Ansættelsesvilkår

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft den 1. januar 2016.

Ansættelsesklausulloven gælder for alle lønmodtagere og ikke som tidligere kun funktionærer.

Funktionærlovens regler om kunde- og konkurrenceklausuler er ophævet.

Kundeklausuler

Kundeklausuler, som er indgået efter d. 1. januar 2016 skal opfylde følgende betingelser: Kundeklausulen kan maksimalt varer op til 12 måneder og gælder først  efter 6 måneders ansættelse. Arbejdsgiver skal udarbejde kundeklausulen skriftlig.  Derudover gælder det kun kunder som medarbejderen har haft  forretningsmæssig kontakt med de sidste 12 måneder fra opsigelsen. Ved opsigelsen skal arbejdsgiveren udlevere en liste over de kunder, som medarbejderen har haft forretningsmæssig kontakt med de sidste 12 måneder.

Kundeklausuler som er indgået før den 1. januar 2016 er stadig gældende.

Konkurrenceklausuler

Indgåede konkurrenceklausuler skal efter d 1. januar 2016 opfylde følgende betingelser: konkurrenceklausulen kan maksimalt varer op til 12 måneder og først gælde efter 6 måneders ansættelse. Arbejdsgiver skal udarbejde konkurrenceklausulen. Medarbejderen skal have en helt særligt betroet stilling.  Medarbejderen skal skriftligt have oplyst, hvilke forhold i medarbejderens ansættelse, der gør, at arbejdsgiveren vil indgå en aftale med medarbejderen om en konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul falder bort, hvis medarbejderen opsiges uden rimelig grund, eller fratræder stillingen på grund af misligholdelse fra arbejdsgiverens side. Medarbejderen vil ikke have ret til kompensationen.

Konkurrenceklausuler som er indgået før den. 1. januar 2016 er stadig gældende.

Kompensation

  • Klausuler op til 6 måneder kompenseres med 40% af lønnen pr. måned efter fratrædelsestidspunktet.
  • Klausuler mellem 6 - 12 måneder kompenseres med 60% af lønnen pr. måned efter fratrædelsestidspunktet.
  • Lønmodtageren har ret til kompensation for de første 2 måneder som et engangsbeløb, som skal udbetales senest ved fratrædelse, uanset om lønmodtageren har fundet andet passende arbejde.

Hvis medarbejderen får andet passende arbejde.

  • Selvom lønmodtager har fundet andet passende arbejde, har lønmodtageren stadig ret til kompensation efter 2 måneder, udover engangsbeløbet.
    • Klausuler op til 6 måneder, skal lønmodtager kompenseres efter 3. måned med 16% af lønnen.
    • Klausuler op til 12 måneder, skal lønmodtager kompenseres efter 3. måned med 24% af lønnen.

Hvis medarbejderen både har en kunde- og konkurrenceklausul har medarbejderen i op til 6 måneder ret til:

  • Kompensation på 60% af lønnen pr. måned efter fratrædelsestidspunktet.
  • Selvom lønmodtager har fundet andet passende arbejde, har lønmodtageren stadig ret til kompensation efter 2 måneder, udover engangsbeløbet, skal lønmodtageren kompenseres med 24 % af lønnen.

Kunde- og konkurrenceklausuler kan opsiges fra arbejdsgivers side med en måneds varsel til udløb af en måned.