Nemrefusion.dk

På nemrefusion.dk kan virksomheder, selvstændige og A-kasser anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge, derudover kan virksomheder indberette sygefraværssamtaler.

NemRefusion er gratis at benytte og kræver kun Nem-ID. Formålet med Nemrefusion er at lette kommunikationen mellem virksomheder, A-kasser og kommunerne.

På nemrefusion kan virksomheder:
- se frister og satser.
- modtage mail om frister for ansøgning.
- få adgang til status på kommunens sagsbehandling og specifikationer af udbetalinger.

Indberetning af syge- og barselsdagpenge skal ske er via NemRefusion.

Hvis du ikke selv ønsker at bruge tid på at søge refusion kan vi hjælpe med det. I Dataløns supportcenter kan du bestille hjælp til refusionsanmodningen. Før at det er muligt for at søge refusion, på virksomhedens vegne, skal der udfyldes en erhvervsfuldmagt til virk.dk.

Sygedagpenge

Udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiver skal betale de først 30 kalenderdage når en medarbejder er syg. Først efter 30 dage kan betalingen af sygedagpenge overgå til kommunen. Dette er "arbejdsgiverperioden" og der kan arbejdsgiver ikke få refunderet sygedagpenge.

Mindre arbejdsgivere kan forsikre sig ved at tegne en sygedagpengeforsikring, så de får ret til refusion fra kommunen fra deres ansattes anden sygedag. Udbetaling Danmark administrerer sygedagpengeforsikring.

Hvis medarbejderen opfylder betingelserne for sygedagpenge efter sygedagpengeloven, kan arbejdsgiver  få op til kr. 4.465 refunderet om ugen pr. medarbejder, hvilket svarer til sygdagpengesatsen i 2022.

Har medarbejderen ikke været ansat i de sidste 8 uger og haft 74 timer, har medarbejderen ikke ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Det er vigtig at overholde de ansøgningsfrister der er fra kommunen. Du kan læse mere her. Ansøgningen skal sendes digitalt fra nemrefusion.dk.

Barselsdagpenge

Arbejdsgiver kan få refunderet et beløb af den udbetalte løn under barsel. Beløbet afhænger af hvilket barselsfond arbejdsgiver er tilknyttet.

Refusion fra barsel.dk kan i 2022 maksimalt udgøre kr. 204,26 i timen (inkl. feriepenge og barselsdagpenge). Du kan læse mere her.

Beløbet bliver ikke udbetalt automatisk, arbejdsgiver skal selv ansøge om refusion. Ansøgningen skal på nemrefusion.dk, på hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Ved adoption gælder samme vilkår om refusion.