Udvikling

Udvikling

Alle virksomheder i Danmark har et behov for at udvikle og vedligeholde deres medarbejdere. Udvikling og vedligeholdelse af medarbejdere er en vigtig faktor for alle virksomheder.

En produktionsvirksomhed der har maskiner til at fremstille produkter, sørger altid for pleje og vedligeholdelse af maskinerne, ellers kan produktionen ikke køre. Ejendommen som virksomheden har adresse på, skal også vedligeholdes, eller går den til.

Det samme kan siges om medarbejderne, de skal efteruddannes og udvikles, eller går produktionen i stå. Udvikling og uddannelse af medarbejdere, skal selvfølgelig stå i sammenhæng med virksomhedens behov. En virksomhed der hovedsagelig sælger til det tyske marked, skal ikke sættes deres medarbejder på et fransk sprogkursus.

Muligheder for udvikling

Udviklingen af medarbejderne/personalet er alle de tiltag som en virksomhed gør, for at udvikle de ansattes færdigheder og evner. Udvikling af medarbejdere kan blandt andet ske ved:
- Efteruddannelse
- Intern oplæring
- Choaching
- Kursus

En virksomhed der gennemfører MUS (Medarbejder Udviklings Samtaler) kan få oplyst fra medarbejderen selv, hvad der ønskes af udvikling. Fordelen ved MUS, er at medarbejderen selv er med til at bestemme hvilken kompetencer der skal udvikles. Derved har medarbejderen en større motivation og får et bedre udbytte.

Efteruddannelse

Medarbejderne skal hurtig kunne omsætte deres nye viden til praksis, for at kunne få det optimale ud af efteruddannelse. Medarbejderen skal kunne bruge det i dagligdagen. Derfor er det vigtig, at medarbejderen og arbejdsgiver sammen lægger en plan for hvilke kurser og uddannelser medarbejderen skal have.

Efteruddannelse af medarbejdere kan også være overenskomst bestemt. I en overenskomst, kan det fremgå, at en medarbejder har ret til minimum 5 dages efteruddannelse.

Intern oplæring

Intern oplæring kan være en god måde at udvikle medarbejdere på. Hvis der allerede er medarbejdere i virksomheden der har en stor viden og kan lære til andre, er dette en billig måde at efteruddanne personale på.

Intern oplæring kan gøres ved at:
- Løse opgaver i grupper, alle medarbejder får kendskab til ny viden og nye måder at løse problemer på.
- Mentorordning, coaching, projektarbejde.
- Jobrotation.

Mentor ordning

En mentor ordning kan være et godt alternativ til et kursus. En mentorordning foregår ved, at en erfaren medarbejder oplærer/udvikler en anden og måske ny medarbejder. Dette kræver, at den medarbejder som skal være mentor, får opbakning af ledelsen, og får afsat den nødvendige tid til opgaven. Ulempen ved en mentorordning er, at der er risiko for medarbejderen bliver påvirket af mentorens dårlige vaner samt der kan være for meget hyggesnak.

Virksomheden

Det er vigtigt at en virksomhed kan sætte sig nogle mål. Derefter kan man spørge sig selv, hvad der er brug for, for at kunne nå/opfylde de mål.

- Vil man prøve at sælge noget mere til det tyske marked, så er det vigtig at have en medarbejder, der kan tale tysk.

- En virksomhed der gerne vil bogføre og styre deres egen regnskab, skal have en medarbejder der har kendskab til bogholderi.

Derudover kunne virksomhederne tilrettelægge efteruddannelsen af medarbejdere i de perioder hvor der ikke er så travlt. En tømrervirksomhed, der ikke har mange ordrer om vinteren, kunne efteruddanne sine medarbejdere i forskellige kurser, truckkort, stilladskursus mv.