Svar: Nej, det er ikke noget krav at have en personalehåndbog. Dette kan dog være et meget nyttigt værktøj for arbejdsgiver og lønmodtager.

Svar: På offentlige arbejdspladser skal der afholdes MUS, da det står i overenskomsten. Private virksomheder der ikke er omfattet en overenskomst, behøver ikke afholde MUS.

Svar: Nej, selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte, er ikke omfattet af kravet om APV.

Svar: Dette afhænger af overenskomsten inden for elevens fagområde.

Svar: I henhold til lov om arbejdstid må en medarbejder maksimalt arbejde 48 timer om ugen - dette skal beregnes over et gennemsnit på 4 måneder. Dvs. man gerne må arbejde mere end 48 timer i nogle uger, hvis man tilsvarende har færre timer i andre uger.


Mere information