Motivation

Motivation

At motivere sine medarbejdere kan være svært, da mennesker er forskellige og det er forskellige ting som kan virke motiverende. En ting er sikkert, glade og tilfredse medarbejdere, giver et bedre arbejdsmiljø og en bedre bundlinje. Motivering af medarbejdere eller kollegaer kan gøre, at medarbejderne yder en ekstra indsats, nedbringer sygefraværet og bliver på arbejdspladsen.

Der findes mange teorier om motivation, blandt andet Maslow og Herzberg. Dog kan man ikke beskrive noget generelt, da vi bliver motiveret forskelligt, fra person til person og fra branche til branche.

Herzberg

Den amerikanske arbejdspsykolog Frederic Herzberg har udarbejdet en motivationsteori der går ud på, at dele forhold fra arbejdspladsen op i to grupper, vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer.

Herzbergs teori går ud på, at medarbejdere ikke bliver motiveret på længere sigt af gode fysiske arbejdsforhold, som lokalerne, kontor, kantine mv. Løn, pension og flextid skaber heller ikke motivation på arbejdspladsen på længere sigt. Disse ting kan skabe en positiv holdning til arbejdspladsen, men virker ikke specielt motiverende.

Dette betyder ikke, at arbejdsgiver ikke skal have de fysiske forhold i orden, men en medarbejder bliver ikke mere motiveret af, der hænger PH lamper på hele kontoret.

Vedligeholdelsesfaktorer:
- Fysiske arbejdsforhold, løn, gode kollegaer

Motivationsfaktorer:
- Arbejdsopgaver, ansvar, anerkendelse

Hvis medarbejderne skal motiveres ifølge Herzberg, skal arbejdsgiver:
- tilbyde flere udfordrede opgaver,
- give ros til medarbejderne,
- lægge større ansvar over på medarbejder.

Disse faktorer gør, at medarbejdere på længere sigt vil yde en ekstra indsats.

Lønnen for arbejdet er ikke direkte motiverende for medarbejderen, men hvis en medarbejder, får en lønstigning kan dette virke motiverende og som et skulderklap. Det er påskønnelsen og anerkendelsen der ligger bag lønstigningen der virker motiverende.

Maslow

A.H. Maslow, amerikansk psykolog og forsker, har udarbejdet en motivations teori, der har fælles træk med Herzberg. Teorien går ud på, at alle mennesker har nogle behov der skal opfyldes og når vi har opfyldt de grundlæggende behov, vil man kunne tilfredsstille nye behov.

Fysiske behov:
- De fysiske behov på en arbejdsplads kunne være, gode arbejdsforhold i form af lokaler, kantineordning.

Trygheds behov:
- Dette kunne være tryghed i ansættelsen, ikke bange for at blive fyret. God kommunikation på arbejdspladsen gør, at medarbejderen ved hvad der sker i virksomheden.

Sociale behov:
- Et godt arbejdsklima, gode kollegaer, at medarbejderne føler sig accepteret.

Egoistiske behov:
- Medarbejderen føler sig værdsat af arbejdsgiver, at man bliver sat pris på, får ros af chefen.

Selvrealisering:
- Tildele arbejdsopgaver ud til medarbejder, mulighed for udvikling, at kunne komme med nye ideer.

Teorien går ud på, at man kun kan motivere medarbejderne yderligere, hvis behovet under er dækket. Får medarbejderne dækket de grundlæggende behov, vil ekstra dækning af disse behov ikke virke motiverende. Hvis en arbejdsplads har lamper til kr. 200 pr. styk, vil det ikke virke mere motiverende, at udskifte alle lamper med dyre PH lamper. Større motivation blandt medarbejderen skal findes ved at give mere ros, tildele mere ansvar og give medarbejderen mulighed for at udvikle sig.