Lønseddel - Timelønnet

- Anders Andersen skal arbejde hos Poul Poulsens Sko A/S.
- Timelønnen er kr. 125,00.
- Anders skal have 35 km kørselsgodtgørelsel.
- Anders er timelønnet, derfor skal feriepenge afregnes løbende.

Lønseddel - Månedslønnet

- Jesper Jespersen skal arbejde hos Thomas Transport A/S.
- Månedslønnen er kr. 35.000.
- Jesper skal beskattes af fri bil
- Der skal trækkes kr. 450 i frokostordning.

Lønseddel - Timeløn med pension

- Jens Jensen skal arbejde hos Lønsen A/S.
- Timelønnen er på kr. 127,50.
- Jens indgår i virksomhedens pensionsordning.
- Arbejdsgiver skal betale 8% og medarbejder skal betale 4%.

Lønseddel - Månedsløn med pension

- Poul Poulsen skal arbejde hos Lønsen A/S.
- Månedsløn på kr. 24.000,00.
- Poul indgår i virksomhedens pensionsordning.
- Arbejdsgiver skal betale 8% og medarbejder skal betale 4%.

{ Html.RenderPartial("Pagination"); }