Ny ferielov

I Danmark skal vi have en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov gør det blandt andet nemmere og hurtigere for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde betalt ferie. I dag kan en nyuddannet risikere at skulle vente op til 16 måneder på at kunne holde betalt ferie. Dette bliver ændret med de nye regler.

Samtidighedsferie

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie. Det betyder man optjener det samme antal feriedage, præcis som i dag, men som noget nyt må ferien afholdes allerede i den efterfølgende måned. Det betyder, at man kan holde ferie i takt med, at man optjener den. 

 

Nyt ferieår

I forbindelse med den nye ferielov, kommer ferieåret til at vare 12 måneder - fra 1. september til den 31. august. Og som noget nyt kommer der en ferieafholdelsesperiode. Den løber fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Med den nye ferielov har man valgt at ferieåret starter den 1. september, da man har ønsket at fastholde den måde, vi traditionelt holder ferie på i Danmark. De fleste vil gerne have 3 ugers ferie om sommeren, en uges ferie i efteråret og en uges om vinteren.

Forskel mellem den nuværende og den nye ferielov

I dag er der en tidsmæssig forskydning i forhold til, hvornår man optjener betalt ferie og hvornår, man må afholde den. Man optjener 2,08 dage hver måned man er ansat i løbet af året fra 1. januar til 31. december, og så må man afholde de betalte feriedage i ferieåret, der starter 1. maj året efter.

Fra 1. september 2020 kan man afholde betalte feriedage i takt med, at man optjener dem. Hvis man f.eks. får nyt job 1. september, så optjener man i løbet af den første måned 2,08 feriedage, som man må afholde fra 1. oktober. 

Se mere om den nye ferielov. 

dobbelt ferie

Ferieafholdelsesperiode

Ferieafholdelsesperiode er et nyt begreb som vi ikke har ift. den nuværende ferielov. Baggrunden for at vi får en ferieafholdelsesperiode er, at vi skal kunne fastholde det feriemønster, vi har i dag. Altså blandt andet at vi skal kunne holde 1 uges betalt efterårsferie i oktober. For at dette skulle kunne lade sig gøre blev man nødt til at forlænge tiden hvor den ferie man optjener i ferieåret kan afholdes. Derfor har vi mulighed for at afholde den ferie vi optjener i ferieåret (fra september til august) i en 16 måneders periode indtil slut december.

Overgangsordning

Inden den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft, skal man igennem en overgangsperiode. Det skal man, fordi alle medarbejdere ellers vil have et helt års opsparet ferie i overskud. Det ville have store samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis alle medarbejdere kunne afholde 25 ekstra feriedage.

overgangsperiode

Grafen ovenfor viser forløbet af overgangsperioden:

 • 1. januar - 31. august 2019 optjener man ferie, som kan holdes 1. maj - 31. august 2020.
 • 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener man ferie, som indefryses.
 • 1. september 2020 starter den nye ferielov - hver måned opspares 2,08 feriedage, som kan holdes den efterfølgende måned.

Indefrysning af feriedage

For at undgå at medarbejderne har op til 25 dages ferie i overskud, kommer en periode på et år, hvor feriedagene “indefryses”. I overgangsperioden kan man holde opsparet ferie fra det foregående optjeningsår. Så snart overgangsperioden er slut, starter den nye ferielov, hvor man kan afholde ferie i takt med, at man sparer feriedage op.

Feriedagene som indefryses, kan som udgangspunkt ikke afholdes eller udbetales. Først når man opnår folkepensionsalderen kommer de automatisk til udbetaling. Det er altså ikke et krav, at man også forlader arbejdsmarkedet, men blot at man opnår folkepensionsalderen, så kommer de indefrosne feriepenge til udbetaling. Hvis man dør inden, vil de blive udbetalt til dødsboet.

Man kan også søge om at få udbetalt de indefrosne feriepenge, før man opnår folkepensionsalderen, hvis du har forladt arbejdsmarkedet og: 

 • du får tildelt førtidspension,
 • får tilkendt fleksydelse,
 • er overgået til efterløn,
 • har taget varigt ophold i udlandet,
 • har fået udbetalt en alderspension fra en pensionsordning, der har været en del af din ansættelse
Feriefonden – Lønmodtagernes Feriemidler

Man besluttet at oprette en ny fond, der hedder Lønmodtagernes Feriemidler. Denne fond skal forvalte og administrere de feriepenge, som medarbejderne optjener i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

I stedet for at få feriepengene for overgangsperioden udbetalt, får medarbejderne en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, som udbetaler pengene, når medarbejderen fx når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Opgørelse og indberetning

Som arbejdsgiver skal du lave en opgørelse pr. 1. september 2020, for alle dine medarbejdere der har ferie med løn eller hvis du er omfattet af en overenskomst, som giver dig ret til at beholde feriepengene på egen konto. Opgørelsen skal indberettes til den nye fond senest den 31. december 2020. Denne opgørelse bliver dog automatisk lavet i DataLøn, og som DataLøn-kunde skal du blot tjekke om opgørelsen er korrekt og godkende opgørelsen.

Hvis du anviser feriepengene til FerieKonto hvert kvartal, skal du blot fortsætte med dette i hele overgangsperioden - ligesom du plejer. FerieKonto vil lave opgørelsen, indberetningen og indbetalingen for hver enkel medarbejder til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Økonomi

Hvis du som arbejdsgiver har feriepengene på egen konto, skal du tage stilling til, om du vil indbetale de opgjorte indefrosne feriepenge til den nye fond eller beholde pengene på virksomhedens konto. Beholder man pengene, skal man hvert år senest den 31. august bekræfte, at man forsat vil beholde dem.

Hvert år bliver arbejdsgiver opkrævet for de feriepenge, som den nye fond har udbetalt til de medarbejdere, som har opnået folkepensionsalderen eller opfylder én af de andre betingelser for at få de indefrosne feriepenge udbetalt. Dette sker en gang årligt.

Har arbejdsgiver beholdt feriepengene på virksomhedens konto, skal beløbet indekseres en gang årligt.  

Når en medarbejder får ret til folkepension og skal have udbetalt sine indefrosne feriepenge, er det Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler til medarbejderen. Arbejdsgiveren udbetaler aldrig direkte til medarbejderen.

Valgmuligheder for betaling af feriepenge for virksomheder:

 1. Betale alle indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler
 2. Beholde feriepenge på virksomhedens konto mod en årlig indeksering og afregning løbende, i takt med at medarbejderne får feriepengene udbetalt.
 3. Betale for nogle medarbejdere, men ikke alle.

Læs mere om de økonomiske konsekvenser og den nye ferielov.

Er du klar?

Den nye ferielov kan komme til at give nogle ændringer. Som arbejdsgiver, kan man allerede nu starte med at gennemgå ansættelseskontrakter, personalehåndbog og andre lokale eller individuelle aftaler og sikre at de overholder de nye ferieregler.

Særligt for ACF

Hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og det er aftalt, at I skal indberette til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF), skal du fremover indberette til Feriepengeinfo i eIndkomst.  Indberetning til ACF bortfalder for både arbejdsgiver og lønmodtagere.

Mere viden om den ny ferielov

Du kan læse mere om den nye ferielov. Her kan du også finde forskellige videoer, hvor Chefjurist Lotte Skjoldemose fortæller mere om den nye ferielov.