Hvordan beregnes feriepenge?

12,50% af den ferieberettiget løn i kalenderåret (optjeningsåret). Feriepenge skal der betales skat og AM-bidrag.

Man finder den ferieberettigede løn på sin lønseddel.

Hvordan beregnes det gennemsnitlige antal timer i måneden?

37 timer om ugen x 52 uger = 1.924 timer om året.

1.924 timer / 12 måneder = 160,33 om måneden.

Hvordan beregnes timelønnen, på en månedslønnet?

Månedsløn / 160,33 = timeløn.

Eksempel: 25.000 / 160,33 = kr. 155,93

Hvordan beregnes feri…

Lønguiden - Viden om løn og HR
Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger.
Få adgang nu