Hvordan beregnes feriepenge?

12,50% af den ferieberettiget løn i kalenderåret (optjeningsåret). Feriepenge skal der betales skat og AM-bidrag.

Man finder den ferieberettigede løn på sin lønseddel.

Hvordan beregnes det gennemsnitlige antal timer i måneden?

37 timer om ugen x 52 uger = 1.924 timer om året.

1.924 timer / 12 måneder = 160,33 om måneden.

Hvordan beregnes timelønnen, på en månedslønnet?

Månedsløn / 160,33 = timeløn.

Eksempel: 25.000 / 160,33 = kr. 155,93

Hvordan beregnes feriedage?

Ifølge ferieloven har man ret til minimum 5 ugers ferie eller 25 dages ferie.

For hver måneds ansættelse har man optjent 25 dage / 12 måneder = 2,08 dages ferie.

Hvordan beregnes skattekortet?

Månedsfradrag og trækprocent beregnes på baggrund af oplysninger om den forventede indkomst i forskudsopgørelsen.

Alle lønmodtagere i Danmark kan selv ændre forskudsopgørelsen i skattemappen på skat.dk.

Hvordan beregnes månedsløn, når man går fra fuldtid til deltid?

Løn x antal timer om ugen = månedsløn
         37 timer

Eksempel: Peter arbejder fuldtid og tjener kr. 25.000 om måneden, han vil gerne ned på 25 timer om ugen, hans nye månedsløn bliver

25.000 x 25 = 16.891,90
         37

Hvordan beregnes ferieberettiget løn?

Den ferieberettigede løn er alle løndele som er skattepligtige.

Tillæg, som udelukkende dækker lønmodtagerens faktiske udgifter, f.eks. kost og logi, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Dette er bruttoløn, værdi af fri bil, fri telefon, bonus, tillæg og overarbejde.

Der er enkelte løndele som ikke er ferieberettiget. Det kan være tillæg, som dækker medarbejderens faktisk udgifter, fx kost og logi.

Får man ferie med løn, skal man huske at fratrække løn der er udbetalt under ferie, når der skal beregnes feriepenge. Det kan DataLøn gøre automatisk hvis du tilmelder dig reduktion af feriepengegrundlag.

Hvordan beregnes feriedage i timer?

Optjening af ferie i timer kan ske, hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, som giver mulighed for det. Det kan beregnes på følgende.

5 ugers ferie x 37 timer om ugen = 185 timer om året.