Feriepenge - timelønnet

For timelønnet ansatte skal arbejdsgiver løbende afregne feriepenge, afhængig af hvilken ferieordning der gælder. I denne beregning kan man indtaste lønnen og se hvor meget man er berettiget til i feriepenge og antal feriedage. 

Vejledning

1) Bruttolønnen er lønnen før skat og før træk af pension.

2) Andre løndele eller personalegoder.

3) Antal måneders ansættelse i optjeningsåret.