Feriepenge - funktionær

I denne model kan man udregne feriepenge for funktionærer, der har ferie med løn. Når en funktionær fratræder en stilling, skal der beregnes feriepenge af bruttolønnen. Feriepengene skal indberettes til eIndkomst senest i den måned, som medarbejderen fratræder og så sørger DataLøn for at beløbet afregnes til feriekonto d. 7. i anden måned efter fratrædelse.

Når man beregner feriepenge, skal man huske at fratrække den løn medarbejderen har fået under afholdt ferie. Det er vigtigt, da man ikke optjener feriepenge, når man holder ferie. Der skal heller ikke beregnes feriepenge af ferietillægget. Ved at tilmelde medarbejderne til ’reduktion af feriepengegrundlag’ sikrer du, at DataLøn automatisk nedskriver feriepengegrundlaget, når medarbejderne holder ferie. Læs mere om reduktion af feriepenge.

Vejledning

1) Bruttolønnen er lønnen før skat og før træk af pension. Beløbet skal ikke indeholde ferietillægget.

2) Antal måneders ansættelse i optjeningsåret.

3) Hvis der er afholdt ferie i perioden, skal antallet af afholdte feriedage tastes her.

4) Lønmodtagerens normale månedsløn.

5) Lønmodtagerens trækprocent som fremgår af skattekortet.