Tjekliste for arbejdsgiver

Inden ansættelse af den første medarbejder, skal man registreres som arbejdsgiver. Tilmeldingen skal ske på virk.dk, man skal være registreret inden der kan indberettes løn, atp og skat.
Læs mere om e-indkomst
Registrering hos E&S – video
Velkomstvideo

Alle nye medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt, hvis de opfylder lovens betingelser. Læs mere om ansættelseskontakter her.

Efter den første medarbejder er ansat, skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen skal dække medarbejderen økonomisk, hvis der sker en arbejdsulykke.

Når medarbejderen skal have løn udbetalt, skal arbejdsgiver lave en lønseddel. Se eksempel på lønsedler. Der skal udover løn indberettes feriepenge, atp, pension mm. Dette kan gøres manuelt eller gennem et lønsystem.

Når man har ansat en medarbejder, skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). En arbejdspladsvurdering skal klarlægge om arbejdspladsen har et godt arbejdsmiljø. Læs om APV

En personalehåndbog kan udarbejdes for at give medarbejdere en lettere forståelse af virksomheden og hvilken regler der gælder. Læs mere om personalehåndbog

Som arbejdsgiver kan man melde sig ind i en arbejdsgiverforening. Valg af arbejdsgiverforening afhænger, af hvilken branchen man tilhører.


Tjekliste for lønmodtager

Få udleveret og underskrevet ansættelseskontrakten. Kontrakten beskriver de vilkår og betingelser der gælder. Mangler du en ansættelseskontrakt, kontakt arbejdsgiver eller den personaleansvarlige. Når der er ændringer i ansættelsen, skal der laves et tillæg til kontrakten.

Få altid udleveret en lønseddel. Lønsedlen er en kvittering for, at man har betalt skat. Husk at gennemgå lønsedlen hver gang der udbetales løn, beløbet på lønsedlen skal stemme med ansættelseskontrakten. Husk altid at gemme lønsedler i 5 år.

Som lønmodtager kan man melde sig ind i en fagforening. Valg af fagforening, afhænger af hvilken faggruppe man arbejder under.

Hvis man bliver opsagt og er indmeldt i en a-kasse, kan man have ret til dagpenge.